วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เรียนวิธีสร้างเว็บบล็อก

......วิธีสร้างเว็บบล็อกมี 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ให้พิมพ์ gmail ของท่านเอง2ครั้ง
ขั้นที่ 2 พิมพ์รหัสผ่าน 2 ครั้ง
ขั้นที่ 3 พิมพ์ชื่อบล็อกที่แสดงไว้บนหัวบล็อก
ขั้นที่ 4 พิมพ์อักษรสุ่มยืนยัน(ตัวอักษรบิดๆเบี้ยว)
ขั้นที่ 5 คลิกลูกศรสีส้ม เพื่อทำขั้นตอนที่ 2 ต่อไป